Drukuj

Struktura SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień obejmuje:
- Poradnię terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
- Poradnię terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
- Poradnię zdrowia psychicznego
- Poradnia promocji zdrowia psychicznego
- Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych