Drukuj

Osoby zgłaszające się na konsultację, w celu uzyskania porady lub pomocy nie muszą posiadać skierowania. Przyjmowane są  zarówno osoby ubezpieczone, jak i nie posiadające uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Programy realizowane w przychodni obejmują konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami oraz zajęcia w grupach terapeutycznych. Nieodpłatnie placówka oferuje profesjonalną pomoc specjalistów:
- Lekarzy psychiatrów
- Psychologa klinicznego
- Psychologów
- Psychoterapeuty
- Specjalistów terapii uzależnień
- Instruktora terapii uzależnień
- Konsultanta ds. przemocy
- Prawnika
- Pracownika socjalnego

W ramach działalności PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA oraz PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Centrum oferuje leczenie osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), udziela pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem substancji uzależniających, prowadzi różne formy działań profilaktycznych, świadczy pomoc instytucjom zajmującym się rozwiązywaniem problemów uzależnień. Przychodnia oferuje również pomoc osobom uzależnionym „niechemicznie” - nałogowo korzystającym z internetu, komputera, maszyn grających, uprawiającym hazard.

Rejestracji do wszystkich poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 tel. (58) 5629493, (58) 5627195.