Drukuj

Nowość w Centrum Zdrowia Psychicznego
i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

1 752x440

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim z przyjemnością informuje, że od dnia 1 października 2018 r. będzie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia zaburzeń nerwicowych na oddziale dziennym centrum. Świadczenia będą finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskazaniem do leczenia są:

– Zaburzenia lękowe i depresyjne

– Nerwice natręctw

– Zaburzenia funkcjonowania wynikające z ciężkiego stresu

– Zaburzenia odżywiania

– Zaburzenia snu

– Zaburzenia nawyków i popędów.

 

Od Pacjenta wymagamy potwierdzenia uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania od specjalisty psychiatry, neurologa, traumatologa lub prowadzącego lekarza rodzinnego. O ostatecznej kwalifikacji i czasie przyjęcia będzie decydować lekarz oddziału. Konsultacje psychiatryczne będą udzielane od 1 października 2018 r. we wtorki w godzinach 9:30–13:30.


Wstępnej rejestracji można dokonać od września 2018 r. pod nr tel. 58 56 294 93 w godzinach 8:00–15:00 lub osobiście w rejestracji Centrum przy ul. Chopina 9 w Starogardzie Gdańskim.

1 2 3 4

 

Terapia osób uzależnionych - program przeznaczony dla osób dorosłych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, leków. Leczenie polega na specjalistycznych oddziaływaniach psychoterapeutycznych umożliwiających nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do trwałego zachowywania abstynencji oraz rozwiązywania problemów psychologicznych wynikających z uzależnienia.

Terapia młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych - program skierowany do młodych ludzi, skoncentrowany na działaniach psychokorekcyjnych umożliwiających odstawienie narkotyków czy zredukowanie ilości spożywanego alkoholu. Głównym celem terapii jest zatrzymanie zachowań ryzykownych oraz zapoczątkowanie procesu zmian sprzyjających kształtowaniu umiejętności psychospołecznych służących prawidłowemu rozwojowi młodzieży.

Terapia osób współuzależnionych (żyjących w bliskim kontakcie emocjonalnym z osobą uzależnioną) - program jest adresowany do dorosłych członków rodziny borykających się z problemem uzależnienia partnera, partnerki, dziecka. Terapia pozwala uwolnić się od destrukcyjnego wpływu choroby członka rodziny, pomaga kształtować zachowania wspierające podjęcie decyzji o leczeniu, uczy zachowań umożliwiających wprowadzenie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny.

Terapia DDA, DDD - program przeznaczony dla osób dorosłych wywodzących się z rodzin alkoholowych lub innych rodzin dysfunkcyjnych. Zapracowanie rodziców, odrzucenie lub chłód emocjonalny, nadmierna surowość, przemoc, odejście, śmierć lub przewlekła choroba jednego z rodziców rodzą specyficzne reakcje i problemy psychologiczne. Głównym celem terapii jest rozpoznanie i osłabienie szkodliwych wzorców ukształtowanych w trakcie wychowania, rozpoznanie nieświadomych reakcji emocjonalnych, odreagowanie traumatycznych przeżyć z okresu dzieciństwa oraz zapoczątkowanie procesu zmian umożliwiających poprawę funkcjonowania psychospołecznego i podniesienie poziomu satysfakcji życiowej.

Terapia młodzieży z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych , socjoterapia dzieci - program profilaktyczno-terapeutyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży ma na celu umożliwienie lepszego rozumienia problemów wynikających z choroby rodzica, bądź rodziców. Pomaga również poprawić funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole, umożliwia prawidłowy rozwój dzieci i wyzwala ich aktywność twórczą. Podstawowa edukacja na temat uzależnienia ma też za zadanie przeciwdziałać piciu alkoholu i sięganiu po inne środki odurzające.

Zajęcia odstresowujące - skierowane do wszystkich pacjentów przychodni, to połączenie dynamicznych ćwiczeń obniżających napięcie, elementów bioenergetyki Lowena i ćwiczeń relaksacyjnych. Celem zajęć jest odreagowanie nagromadzonych napięć, będących skutkiem życia w przewlekłym stresie oraz nauka osiągania równowagi wewnętrznej poprzez pracę z ciałem, oddechem i umysłem.

Terapia dla osób doświadczających przemocy - program skierowany jest do wszystkich tych osób, które w swoich domach rodzinnych doznają krzywdy. Zajęcia dla osób dorosłych są prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczą lepszego radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia, pomagają odzyskać wiarę w siebie, lepiej dbać o dobro dzieci, korzystać z pomocy instytucji. Przychodnia obejmuje kompleksową pomocą terapeutyczną, psychiatryczną i prawną osoby krzywdzone – zarówno dorosłe, jak i dzieci. Najmłodszym oferuje pomoc psychologiczną  i pedagogiczną w kontakcie indywidualnym. Przychodnia jest wyposażona w lustro weneckie oraz system rejestracji obrazu i dźwięku wykorzystywany do przesłuchiwania małoletnich krzywdzonych dzieci. Prowadzenie przesłuchań w warunkach zapewniających dziecku poczucie bezpieczeństwa minimalizuje szkody psychologiczne i ogranicza ponowne urazowanie dzieci.

Dodatkową ofertą placówki są treningi i warsztaty rozwojowe dla osób, które ukończyły program terapeutyczny. Zajęcia te utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie terapii, uczą nowych zachowań poprawiających funkcjonowanie i podnoszących jakość życia.

Poza siedzibą, na terenie starogardzkich szkół gimnazjalnych pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień realizują profilaktykę uniwersalną i selektywną. Program ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie paleniu tytoniu, piciu alkoholu, używaniu narkotyków, stosowaniu przemocy. Dostarcza też informacji o możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej w przypadku problemów osobistych lub rodzinnych związanych z występowaniem wyżej wymienionych zjawisk.