Drukuj

 

 

Maria Berezowska-Makowska

wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej; certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej terapeutów i zespołów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.  Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wieloletni praktyk psychoterapii osób będących w kryzysie, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe oraz osób ponoszących konsekwencje przeżytej traumy (PTSD, DESNOS). Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii osób z syndromem DDA, DDD. Od 1999 roku kierownik SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

 

Radosław Breska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył  Studium Pomocy Psychologicznej  oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, aktualnie w procesie certyfikacji. Od wielu lat współpracuje z oddziałem terapeutycznym i detoksykacyjnym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w  Starogardzie Gdańskim.

 

Janina Czech

wykształcenie wyższe - mgr psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły sądowy w zakresie psychologii, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie -  status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt, kurs z zakresu opieki paliatywnej, Trening Asertywności, Szkoła Trenerów Asertywności, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, szkolenie „Diagnozowanie uzależnienia od alkoholu”, superwizja grupowa metodą Michała Balinta, warsztat „Żywa nadzieja”, szkolenie „Problematyka dziecka krzywdzonego”, szkolenie dla pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w zakresie socjoterapii, szkolenie „ Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego – granice interwencji w rodzinie”, kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”, szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”.

 

Michał Kamiński

wykształcenie wyższe - mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie; Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Jak przetrwać niemożliwe – terapia uzależnień”; szkolenie „Mądrość Sindbada”

 

Joanna Kuklińska-Szulman

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna,  Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej pt. „Męczący obowiązek, czy praktyczne narzędzie”; warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej pt. „ O tym jak uzyskać wolność od wewnętrznych przymusów”; warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej „ Mówić czy nie mówić, czyli o tym co jawne w komunikacji”; szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; szkolenie „ Mowa ciała kluczem do sukcesu”; warsztat ” Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci”; szkolenie „Trening asertywności”; warsztat „Metody integracyjne w pracy z grupą. Wstęp do pedagogiki zabawy”.

 

Izabela Orlikowska-Kawska wykształcenie wyższe - mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”,  warsztat „Założenia i podstawy treningu zachowań konstruktywnych terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień z elementami treningu rozwojowego”; szkolenie „Praca z małżeństwem z problemem alkoholowym”; szkolenie „Metody szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne środki uzależniające”; szkolenie „Uzależniona rodzina czy rodzina z problemem uzależnienia”; szkolenie „Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące”; warsztat  „Komunikacja z pacjentem”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Zaburzenia osobowości u osób uzależnionych”; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”; szkolenie „Listy ze świata nocy-praca ze snem w psychoterapii; szkolenie „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…”- psychoterapia pacjentów z natręctwami.