SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 w Starogardzie Gdańskim zaprasza osoby zainteresowane własnym rozwojem i poprawą jakości życia na cykl zajęć o charakterze treningów i warsztatów.
Wszystkie treningi i zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, psychologów, psychoterapeutów. Będą one odpłatne i będą się odbywać w piątki w godz. 16.00 – 20.00, soboty 9.00 – 17.00 lub 10.00 – 16.00, niedziele 10.00 – 14.00 (w zależności od czasu trwania i zakresu tematycznego zajęć).
Do końca 2015 roku obowiązywać będą ceny promocyjne. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę warsztatów, czas ich trwania oraz cenę. Aby wziąć udział w oferowanych zajęciach należy dokonać zgłoszenia w rejestracji naszej placówki telefonicznie pod numerem 58 562 94 93 (58 56 271 95) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników decydować będzie kolejność dokonania zapisu i wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł na nr konta 56144010680000000000208744 lub w kasie Centrum z dopiskiem tytułu warsztatu oraz nazwiska uczestnika. W przypadku konieczności zmiany terminu wszyscy uczestnicy będą o tym powiadomieni, a wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.